KÜLLİYEN VATANDAŞ

Her toplantıda onlarca vatandaşlık veren Bakanlar Kurulu, son toplantıda Ersin Tatar’a yapılması planlanan külliyenin mimarına da yurttaşlık verdi.

ANKARALI MİMARA JET YURTTAŞLIK
Ersan Saner başkanlığındaki son Bakanlar Kurulu’nda 42 kişiye daha istisnai yurttaşlık verildi. Vatandaşlık verilen isimlerden 55 yaşındaki Hilmi Güner’in ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tatar’a söz verdiği külliyenin mimarı olduğu öğrenildi. Ankara doğumlu mimarın KKTC ODTÜ Kampusunun yönetim kurulu başkanı olduğu da belirtildi.

İYİ AHLAK SAHİBİ OLMASI YETİYOR MU?
Bakanlar Kurulu 14 Eylül günkü toplantısında onaylanan yurttaşlıkla ilgili gerekçeli kararında, “KKTC’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Kampüsü 1. Eğitim-Laboratuvarı Blokları Kümesi Proje mimarı olarak çalıştığı ve iyi ahlak sahibi olduğu” ifadelerine yer verdi.

KRİTERLERE UYMUYOR
Yasada istisnai yurttaşlığın kriterleri net bir şekilde belirtiliyor. Bugün Kıbrıs’ın doğrulattığı bilgiye göre mimar bu kriterlerin hiçbirine uymuyor. İstisnai yurttaşlık için kişinin 3 milyon Euro yatırım yapması; eğitim veya sağlık alanlarında en az 100 bin Euro değerinde bir yatırımı devlete bağışlaması yada en az 1 milyon Euro değerinde şirket hissesi satın alarak, en az 100 bin Euro tutarında vergi ödemesi gerekiyor.

BAKANLAR KURULU KARARI RESMİ GAZETEDE ŞU ŞEKİLDE YER ALDI:

HİLMİ GÜNER’İN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI

(Önerge No:1510/2021) (İ.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 31.10.1966 Ankara doğumlu Hilmi Güner’in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1986-1987 dönemi mezunu olduğu ve KKTC’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Kampüsü 1. Eğitim-Laboratuvarı Blokları Kümesi Proje mimarı olarak çalıştığı, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Hilmi Güner’in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

İSTİSANİ YURTTAŞLIĞIN KRİTERLERİ ŞÖYLE:
İstisnai yurttaşlığın verildiği haller ise yasada belirtildiği gibi; KKTC’ye en az 3 milyon Euro değerinde yatırım yapmak; eğitim veya sağlık alanlarında en az 100 bin Euro değerinde bir yatırımı devlete bağışlamak; KKTC’de faaliyette bulunan bir şirketin en az 1 milyon Euro değerinde hisselerini satın almak, üç yıl süre ile en az 10 KKTC yurttaşını istihdam etmek ve üç yıl boyunca yılda en az 100 bin Euro tutarında vergi vermek, üç yıl süre ile en az beş KKTC yurttaşını istihdam etmek ve üç yıl boyunca yılda en az 150 bin Euro tutarında vergi verilmesi gibi kriterleri içeriyor.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi