Büyükyılmaz: KIB-TEK, yönetimi, idaresi, sendikası ve çalışanları ile Kıbrıs Türk halkının kurumudur

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, KIB-TEK'i zarara uğratmanın ve karalamanın kimsenin çıkarına olmadığını, kurumun yönetimi, idaresi, sendikası ve çalışanları ile Kıbrıs Türk halkının kurumu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, “Yüksek Yönetim Denetçisinin raporunda toplamda 23 kişinin adı geçmesine rağmen 26 kişinin istihdam edildiği ve/veya yüksek baremden terfi ettirildiği ve/veya atandığı konusunda basında yer alan haberlerin doğruluğu yoktur” dedi.

Büyükyılmaz, Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) 9 Eylül 2021 tarihli ve OMB.0.00-01/00-21/209 sayılı raporu doğrultusunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna (KIB-TEK) 26 kişinin istihdam edildiği ve/veya gayrı yasal olarak atama yapıldığına ilişkin basında çıkan haberlere cevaben açıklama yaptı.

Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman) takriben 1 yıldır KIB-TEK ile soru cevap şeklinde yazışmaları olduğunu, KIB-TEK’in Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman) tüm sorularını cevaplandırdığını ve gereken evraklarla birlikte gönderdiğini kaydeden Büyükyılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik’in, Genel Müdür Gürcan Erdoğan’a tavsiye niteliğinde yazdığı ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden “Gereği” diye gönderdiği evrakın nasıl ve ne amaçla gönderildiği ve EBYS’nin çalışma sisteminin Ombudsmana 24 Haziran 2021 tarihli ve KTE.0.00-012/03-21/E.7989 sayılı yazı ile gönderildiğini belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada, Ombudsmanın KIB-TEK’e göndermiş olduğu 15 Temmuz 2021 tarih ve OMB.0.00-05/00-21/145 sayılı yazıya KIB-TEK’in 4 Ağustos 2021 tarihinde cevap verdiğini ve 9 kişilik bir personel listesinin nakil, atama ve yer değişikliklikleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Büyükyılmaz, ilgili yazıda 9 kişinin görevleri ve görev yerleriyle ilgili bir değişiklik olmadığı sadece 3 kişinin naklinin gerçekleştirildiği bildirilmesine rağmen tüm listenin (9 kişinin) nakil, atama ve yer değişikliği yapıldığı gibi yanlış bir algı oluştuğunu kaydetti.

Büyükyılmaz açıklamasında şunlara yer verdi:

“Yüksek Yönetim Denetçisinin raporunda toplamda 23 kişinin adı geçmesine rağmen 26 kişinini istihdam edildiği ve/veya yüksek baremden terfi ettirildiği ve/veya atandığı konusunda basında yer alan haberlerin doğruluğu yoktur.

İlgili raporda yer alan kişilerin isimlerini teker teker okumanın yanlış olacağı düşüncesi ile toplamda 23 kişinin raporda yer aldığı bu 23 kişinin içinde 7 kişinin vekaleten görev yaptıkları, 5 kişinin nakil olduğu, 1 kişinin görevlendirme yapıldığı ve 1 kişinin asaleten atandığı yani toplamda 14 kişinin görev yerlerinde ve/veya kadrolarında değişiklik olduğu, bunlardan da sadece 1’inin asaleten atandığı ortada iken basında 26 kişinin istihdam edildiği ve/veya atandığı ve/veya yüksek baremden maaş aldıkları doğrultusunda çıkan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Yine ilgili raporda KIB-TEK ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında bir ek protokol imzalandığı fakat daha sonra Sendika Başkanının imzasını çektiği belirtilmektedir. Sendika Başkanı yapılan değişikliklere onay vermiş ve imzası halen yürürlüktedir.

KIB-TEK kâr amacı gütmeyen Kıbrıs Türk halkının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak gayesi ile hareket eden, yönetimi ile idaresi ile Sendikası ve çalışanları ile Kıbrıs Türk halkının kurumudur. Son zamanlarda çokça çıkan doğruluk payı olmayan bu haberler ile Kıbrıs Türk halkının kendine ait olan bu yapıyı gerek maksatlı olarak gerek maksatsız olarak zarara uğratmak veya karalamak kimsenin çıkarına olan bir durum değildir. KIB-TEK, ortada olan ekonomik gerçekler ışığında dahil KKTC’de zararına satış yapmak pahasına Kıbrıs Türk halkı için 2 yıldır zam yapmaya direnen bir kurumdur.

Dolayısı ile KIB-TEK, Kıbrıs Türk halkının öz varlığıdır. Son birkaç yıldır Kurum aleyhine çıkan haberler Kıbrıs Türk halkının yararına olan haberler değildir. KIB-TEK ihtiyaçlarını giderebilme noktasında sıkıntılar çekmektedir. Personel eksiği, araç gereç eksiği ve benzeri sorunlarla uğraşan Kurum mümkün olduğunca ekonomik tedbirlerle hareket etmeye çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak münhal açılamamakta ve yeni istihdam yapılamamaktadır. Dolayısıyla, istihdam yapılamamasının da sonucu olarak personele görevlendirme, nakil ve vekalet verilmektedir.

Konu ile ilgili tüm gerçekler belirtildiği şekilde olup, siz değerli kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi