Başbakanlık önünde eylem

Sağlık Dernekleri Platformu bugün Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sağlık Dernekleri Platformu bugün Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı ve taleplerini içeren mektupları sundu.

Platform; Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derbeği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Thalassaemia Derneği ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden oluşuyor.

“Bakabilseydiniz Eğer Görebilirdiniz Belki”, “İlaçlara Günüde Ulaşmak İstiyoruz”, “Bakımevlerinden Sorumlu Kim Açıklayın”, “İhmal Ediyorsunuz Ölüyoruz” sloganları yazılı pankartlar taşınan eylemde ilk olarak Başbakanlık önünde basına açıklama yapıldı.

Basın açıklamasını dernekler adına Günay Kibrit okudu. Kibrit, platformun sağlık hakkının vazgeçilmezliği ve ihlal edilmesinin doğuracağı vahim sonuçları defalarca dile getirdiğini, sağlık hakkının yıllardır ihmal edildiğini söyledi.

Kibrit, gerek kronik hastalığı bulunanlar ve engelliler, gerekse akut nedenlerle sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyan on binlerce insanın yıllardır katlanarak büyüyen sorunlar nedeniyle kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığını belirtti.

Covid-19 pandemisinin yarattığı sağlık krizinin ise var olan sorunların daha da derinleşmesine ve birçok insanın yaşam hakkını tehdit eder noktaya gelmesine neden olduğunu söyleyen Kibrit, hayatının büyük kısmını düzenli sağlık hizmeti alma gerekliliği içinde geçiren kronik hastaların bu konuda yaşanan yetersizliklerin birinci elden mağduru ve tanığı durumunda olduğunu dile getirdi.

Kibrit, “Hastalar ve engellilerin yıllardır düzenli tedavi için gereken ilaç, tıbbi malzeme ve olanaklara, sosyal devlet anlayışına dayalı ulusal bir sağlık politikası olmaması ve ülke kaynaklarının en temel hak olan sağlık hakkını korumaya yönelik kullanılmaması yüzünden ya ulaşamamış ya da düzensiz ve yaşam kalitesini düşürecek bir şekilde ulaşmıştır” dedi.

“KİMSE GÜVENDE DEĞİL”
Kibrit, pandemi nedeniyle yüksek risk grubunda olan hastaların ve engellilerin bir kısmının tedavilerini veya ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelere ulaşamadığını ve sağlıklı olmaya en çok ihtiyaç duydukları zamanda korumasız bırakıldıklarını ifade etti.

“Yaşanan sağlık krizi göstermiştir ki adil erişilebilir ve çağdaş kamusal sağlık hizmetleri olmadığında sadece kronik hastalar değil hiç kimse güvende değildir” diyen Kibrit, yapılan eylem ve başlatılan mücadelenin, ilacına ve tedavisine erişemeyen bu nedenle yaşam kalitesi gittikçe azalan ya da hayatı riske giren herkes için olduğunu söyledi.

Hükümete çağrıda bulunan Kibrit, “Sağlık hakkı yaşam hakkıdır. Sağlık hakkı başka hiçbir gerekçeyle ötelenemez ve bu haktan hiçbir mazeretle taviz verilemez” dedi.

Kibrit, mücadelelerinin sağlık hakkı ihlalleri son bulana kadar devam edeceğini, sorunlara çözüm bulunmazsa şiddetinin artacağını söyledi.
Platforma dahil olan dernek temsilcileri de söz alarak, ilaç eksikliği, tıbbi malzeme eksikliği, hastaneye ulaşım, yasalardaki eksiklikler, kamu hastanelerinden hizmet alma noktasında yaşanan sıkıntılar konularında yaşadıkları sorunları dile getirdi.
Platform Başbakan ve Sağlık Bakanına iletilmek üzere hazırladıkları mektupları sundu.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi