Bakanlar Kurulu, devletin 250 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesine karar verdi

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, borçlanmada Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

Toplantıda alınan bir başka kararla “Belediyelerin Elektrik Kurumuna Olan Tüketim Borçlarının Ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kullanımında Olan Su Kuyularının Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” benzer bir kararname hazırlandığı için yürürlükten kaldırıldı.

Aynı Resmi Gazete’de “Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de yayımlandı.

Yasa Gücünde Kararname, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna plan 31.12.2020 tarihi ve öncesi belediyelere ait elektrik borçları ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin kullanımında olan su kuyuları motorlarının elektrik borçlarının, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının %90’ından vazgeçilmesi suretiyle, ana para ve % 10 gecikme zammının 120 ayda eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılması, Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin, yapılandırılma işleminden sonra kullanım kaynaklı oluşacak elektrik borçlarını düzenli ödemeye başlamasının sağlanması” amacıyla hazırlandı.

Kararnamede, yapılandırma sonrasında Belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu vadesinde ödememesi halinde, ödenmeyen borcun, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere sağlanan katkı payından kesilmesi suretiyle ilgi belediyenin borcuna karşılık olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenmesi öngörüldü. Yapılandırmanın bir an önce başlatılması hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlarını tahsil edebilmesi açısından hem de Belediyelerin borçlarını ödeyip, kamu hizmeti vermeye devam etmesi açısından ivedi olduğu kaydedildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi