Asgari ücret belirlenemedi

Devlet'in sunduğu teklif işçi ve işveren temsilcileri tarafından ret edildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, asgari ücretin, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamayacağını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunduğunu belirtti.

Bu önerinin toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedildiğini kaydeden Yaylalı, “Belirlenecek asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz” dedi.

Yaylalı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantıda yapılan müzakereler çerçevesinde devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunmuştur. Bu öneri, toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedilmiştir.

Bu öneri sonrasında toplantıya verilen kısa arada işçi ve işveren tarafı ortak bir değerlendirme yaparak, hiçbir işletme kapsam dışında bırakılmayacak şekilde, sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’lik işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması (her iki önerinin aynı anda yürürlüğe girmesi koşulu ile) önerisini getirmiştir. Önerilerden herhangi birinin tek başına geçerli olmayacağına özellikle vurgu yapılmıştır.

Devlet tarafı temsilcileri bu karara, asgari ücretin belirlenmesinin, komisyonun yetkisi dışında olan bir başka koşula (sosyal sigorta işveren katkılarının devlet tarafından karşılanması) bağlanmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle ret oyu kullanmıştır. Toplantıda görüşülen hususlar ve yapılan öneriler bir tutanak ile kaydedilmiş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’nun bilgi ve görüşlerine getirilecektir.”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi