Makine Mühendisleri: Kıb-Tek’te en önemli sorun yönetim zafiyeti

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner, KIB-TEK'te en önemli sorunun yönetilebilme zafiyeti olduğunu ifade etti. Oda bir dizi tespit ve öneri sundu.

Ülkenin tek üretim yapan, resmi kurumu olan KIB-TEK’in eğer istenirse dünyanın en sağlıklı (çevre dostu) en verimli enerji üretim yeteneğini 5 yıl içerisinde kazanabileceğini belirten Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, bu nedenle gelişimini 2024 yılı ve sonrası için Hedef Planı yaparak sağlaması gerektiğini kaydetti.

Kurumun, “KKTC KIB-TEK Kurumu İşletme Tüzüğünü’’ hazırlaması ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanması gerektiğine işaret eden Yarkıner, tüzüğün, işletmenin bakım, onarım, tedarik, kullanma, teftiş ve envanter dışı bırakma usullerini/ sorumlularını ve sorumluluklarını da belirlemesi gerektiğini söyledi.

Yarkıner, “Santrallerin LNG’ye dönüştürülmesinin ekonomik olabileceği görüşü teknik mesnetten yoksun.. KKTC’nin stratejik hedef planında sadece yenilenebilir enerji olmalı” görüşünü ortaya koydu.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, yazılı açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla (KIB-TEK) ilgili durum tespiti ve çözüm önerilerinde bulundu.

“EN ÖNEMLİ SORUN..”
Yarkıner, durum tespitine yönelik; yolsuzluk, yakıt kalitesizliğine yönelik iddialarının sonuçlandırılmadığını ve KIB-TEK Müdür ve Yönetiminin 8 adet dizel santralden 5’inin çalışmadığını ve LNG yakıt dönüşümü yapacaklarını bildirdiğini belirtti.
Kurum için ne yapılması gerektiğine ilişkin önerilerden bulunan Yarkıner, “KIB-TEK’in en önemli sorunu yönetilebilme zafiyetidir. Sahip olduğu kurulu güç, bu nedenle hizmete elverişsiz hale gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in mevcut durumu ve gelecekle ilgili planlarının (filtre takılması ve LNG’ye geçilmesi), bu alanda para kazanan sermaye çevrelerine bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiğini öne süren Yarkıner, “KIB-TEK kangrene dönüştürüldü ve radikal kararlar alınması gerekmektedir.” dedi

KIB-TEK Yönetimi’nin arızalı olduğu iddia edilen santrallerin arızalanmalarının teknik gerekçesini açıklaması ve birlikle paylaşması gerektiğini söyleyen Yarkıner, üretici firma tarafından görevlendirilecek supervisior liderliğindeki KIB-TEK teknik ekibi tarafından arızalı santrallerin tamir edilerek hizmete elverişli hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.
Yarkıner, bakımların KIB-TEK personeli tarafından yapılabilir olması gerektiğine vurgu yaparak, bu görevi yapamayacak olan kurum personeline eğitim ile ihtiyaç duyulan kabiliyetin kazandırılması gerektiğini belirtti.

Kurumun, KTMMOB’den de destek alarak “KKTC KIB-TEK Kurumu İşletme Tüzüğünü’’ hazırlaması ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanması gerektiğine işaret eden Yarkıner, tüzüğün, işletmenin bakım, onarım, tedarik, kullanma, teftiş ve envanter dışı bırakma usullerini/ sorumlularını ve sorumluluklarını da belirlemesi gerektiğini söyledi.

“KURUM, DÜNYANIN EN SAĞLIKLI ENERJİ ÜRETİM YETENEĞİNİ 5 YIL İÇERİSİNDE KAZANABİLİR”
Ülkenin tek üretim yapan, Resmi Kurumu olan KIB-TEK’in eğer istenirse dünyanın en sağlıklı (çevre dostu) en verimli enerji üretim yeteneğini (sadece kapasitenin yeterli olmadığı görülmüştür) 5 yıl içerisinde kazanabileceğini belirten Yarkıner, bu nedenle gelişimini 2024 yılı ve sonrası için Hedef Planı yaparak sağlaması gerektiğini kaydetti.
Yarkıner, “Bu hedef planı üretime ve denetlenebilir tedarike yönelik olmalıdır.” dedi.

“Yakıt değişikliği ve filtre tesisi kurulumu gibi sermayeye fayda sağlayacak yatırım planları gündemden düşmelidir” diyen Yarkıner, bu iki konunun bilerek veya bilmeyerek gündemde tutularak KIB-TEK’in yeterli olabilmesinin engellendiğini savundu.
Yarkıner, “Kalite ve evsafa uygun yakıt tedariki ve yakıt filtre seperatörleri hizmete elverişli hale getirilirse çevreye zararı bu seviyede olmayacaktır. Kirli yakıt kullanılması halinde kurulacak filtre sistemi de yetersiz kalacaktır, çalışmayacaktır ve KIB-TEK’e ek külfet getirecektir” ifadelerini kullandı.

Kurulacak solar sistemlerle ilgili YEK Yasasının ülke koşullarından çok sermayeye hizmet ettiğini savunan Yarkıner, bunun değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yarkıner, şöyle devam etti:
“Benim evimde, tesisimde kurduğum solar sistemin komşuma faydası yoktur ve elektriği ucuzlatmamaktadır. Bunun yerine işyerlerine solar sistem kurulumu yapacak olanlar en az yüzde 30 değerde depolama sistemini (batarya ) de kurmak zorunda olmalıdır. Solar sistem – batarya – şebeke bağlantısı governor ile kontrol edilmeli frekans ve voltaj zaafiyeti olabilecek durumlarda batarya ile yük denetimi sağlanmalıdır. Batarya kullanımı ile puant güç (peak değer ) ihtiyaç sorunu da ortadan kalkacaktır. Bu uygulama solar sistem kurulumunu destekleyecek, enerji üretim yatırımını artıracak ve 2024 Yılına kadar kendi kendimize yeterli enerji kullanabilme ve idame edebilme yeteneğini kazanacağız.”

“KIB-TEK ENERJİSİNİ FİLTRE TESİSİ KURMAK İÇİN HARCAMAMALIDIR”
KIB-TEK’in enerjisini filtre tesisi kurmak için harcamaması gerektiğini dile getiren Yarkıner, bunun yerine diesel santral üreticilerinin teknik dokümanına uygun yakıt ve yağlama yağı kullanması, periyodik bakımları zamanında yapması ve yakıt deposundan çıkan yakıtın filtrelenmesi için mevcut olan ünitenin (su ve partikül tutucu ) hizmete elverişli hale gelmesini ve yakıtın silindirlerde tam yanması sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Tüm fosil yakıtlar çevreye zararlıdır. Bu nedenle elektrik santralları ile yerleşim bölgeleri arasında güvenli bir mesafe bırakılması inşaata izin verilmemesi ve o bölgeye villa yapılmaması gerekirdi” diyen Yarkıner, dizel makinalara uygun yakıt tedariki sağlanırsa ve silindirlerde verimli bir yanma sağlanırsa çevreye verilen zararlı emisyon hali hazırda trafikte kullanımına izin verilen binlerce aracın emisyonu ile eş değer seviyeye geleceğini belirtti.

“KKTC’NİN STRATEJİK HEDEF PLANINDA SADECE YENİLENEBİLİR ENERJİ OLMALI”
Mevcut santrallerin LNG’ye dönüştürülmesinin daha ekonomik olabileceği görüşünün teknik mesnetten yoksun olduğunu savunan Yarkıner, LNG’nin fosil yakıt türü olduğunu, çevre dostu olmadığını, LNG’ye geçerek çevre sağlığına ulaşılamayacağını kaydetti.

Yarkıner, KKTC’nin stratejik hedef planında sadece yenilenebilir enerji (solar ve concentrated solar ) üretim standartları ve enerji depolama kabiliyetlerinin yer alması gerektiğini kaydetti.

“YEK Enerji Yasası değiştirilerek belirli kapasitenin üzerindeki solar üretim tesisleri için depolama şartı konması ile kurulumu yapılan tesisin kapasitesi 2 misli artacaktır, enerji ucuzlayacaktır ve toplum da bundan istifade edecektir” diyen Yarkıner, mevcut kapasite artırılmadan yine fosil yakıt olan LNG dönüştürülme işleminin teknik, ekonomik ve ihtiyaç duyulduğunda tedarik edilebilirlik açısından uygun olmadığı görüşünü belirtti.

“EL-SEN KESİNTİLERE YÖNELİK AÇIKLAMALARI BİTMELİ”
Yarkıner, EL–SEN’in “elektrik borcu ödemeyen Bakanlıkların elektriğini keseceğiz’’ şeklindeki açıklamalarının bitmesi gerektiğini, bu açıklamaların verimli olmadığını söyledi.

“EL-SEN bunun yerine üyelerinin verimli çalışmalarını sağlayacak tedbirler almasına katkı sağlayacak öneriler yapmalıdır. Tedariklerde usulsüzlük yapılan konularda soruşturmaya destek vermelidir. Görevini yapmayan ilgili personel için yapılacak disiplin soruşturmalarına katkı koymalıdır” diyen Yarkıner, sendika ve yönetimin birbirlerine üsluplarına dikkat etmesi gerektiğini, ortak amaca hizmet etmeyen üslubun faydalı olmadığını belirtti.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi