“Asgari ücreti acilen belirlenmeli”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanarak, açlık sınırı altında olmayacak şekilde yeni asgari ücreti belirlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı göreve davet etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanarak, açlık sınırı altında olmayacak şekilde yeni asgari ücreti belirlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı göreve davet etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları bilgiler doğrultusunda dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak rapor hazırladıkları kaydedildi.

Bengihan, raporda, dört kişilik bir aile için 31 Temmuz tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 193 TL olarak hesaplandığını dile getirdi. Bengihan, sendikanın yaptığı çalışmada sağlıklı beslenmede zorunlu gıda harcama tutarının yetişkin bir kadın için günlük 35,73 TL, aylık bin 71,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 37,36 TL, aylık bin 120,80 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 39,94 TL, aylık bin 198,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 26,74 TL, aylık da 802,20 TL olduğunu belirtti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 4 bin 193 TL olduğunu kaydeden Bengihan, ayni tarih itibariyle yürürlükteki net asgari ücretin ise 3 bin 828 TL olduğunu belirtti.

Bengihan, şöyle devam etti:
“1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.”

Bengihan, Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesi, mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması ile halkın alım gücünün adeta eridiğini dile getirdi.

Asgari ücretin belirlendiği Şubat ayında Asgari Ücretin 380 Sterlin iken bugün 324 sterline gerilediği, yani asgari ücretlinin gelirinde 56 Sterlinlik azalma olduğunu ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni asgari ücreti belirlemesinin aciliyeti ortada iken ve Çalışma Bakanı ikinci toplantının bu hafta içinde yapılacağını söylemesine rağmen toplantı yapılmamıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun acilen toplanarak açlık sınırı altında olmayacak şekilde yeni asgari ücreti belirlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını göreve davet ediyoruz. Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaş artışı olmadığı, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması için uygulanan bir araç olduğu gerçeğinden hareketle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereğidir.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi