Dışişleri Bakanlığı KKTC’yi dikkate almayan BM’yi eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adadaki varlığı ve faaliyetleriyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının alınmamasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin altı ay süre ile 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararının bugün kabul edildiğini kaydetti ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adadaki varlığı ve faaliyetleriyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayının yine alınmamasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletlerin kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğu kaydedildi.

“BMBG’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. BMBG’nin ülkemizdeki faaliyetleri için Birleşmiş Milletler ve KKTC arasında yasal bir düzenleme yapılmasına yönelik uzun yıllardan bu yana haklı bir talebimiz bulunmaktadır” denilen açıklamada, makul bir zaman dilimi içinde BM Barış Gücü’nün KKTC’deki faaliyetlerine ilişkin taleplerine olumlu yanıt verilmemesi halinde, KKTC’nin iyi niyete dayalı yaklaşımlarını gözden geçirmek zorunda kalacağı uluslararası toplumun dikkatine getirildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu kararında, 27-29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı ettiği ifade edilen açıklamada; “Başarısızlığı yıllardır ispatlanmış, gerçeklerden uzak formüller dayatmaya çalışması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Rum tarafı lehine olan statükoyu muhafaza etmeye çalıştığını şüphe götürmez bir şekilde bir kez daha göstermektedir. Bugün, Kıbrıs Adasında, kendi kendini yöneten, kendi toprakları üzerinde ayrı ayrı egemenlik hakları olan iki farklı Devlet bulunmaktadır. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Türk tarafı, iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerinin kabul görmesini ve ardından iki taraf arasında bir işbirliği ilişkisi tesis edilmesini teminen resmi müzakerelerin başlamasını önermektedir. Kıbrıs Türk tarafının önerisi gerçeklere uygun ve başarı şansı olan tek çıkış yoludur” denildi.

“ADA VE ETRAFINDAKİ DOĞAL KAYNAKLAR İKİ HALKA AİTTİR”

Ada ve etrafındaki doğal kaynakların iki halka ait olduğu, Kıbrıs Türk tarafının bu gerçeği de dikkate alarak, hidrokarbon konusunda Kıbrıs Rum tarafına yapıcı öneriler sunduğu ve 13 Temmuz 2019 tarihli önerisinin de hala geçerli olduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Güvenlik Konseyi kararında bu gerçeklerin yansıtılmamış olması önemli diğer bir eksikliktir. Rum tarafının, Kıbrıs Türk Halkının meşru hakları hilafına, hidrokarbon kaynaklarına ilişkin paylaşım ve işbirliğinden uzak, kışkırtıcı tutumunu devam ettirmesi, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin esas sebebini oluşturmaktadır. Ayrıca, Ada üzerindeki gerginliğin tırmanmasına neden olan Rum tarafının sınır boyu ve ara bölgeye 233 adet beton mevzi yerleştirmesi gibi pek çok kışkırtıcı eylemine de, önceki kararlarda olduğu gibi, bu kararda da değinilmemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin gerek ada üzerinde gerek ada etrafındaki gerginliği artırma politikasını gizlemeye çalıştığı, hatta cesaretlendirdiği görülmektedir”.

“RUM TARAFININ İSTEKSİZ DAVRANDIĞININ YANSITILMAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, mayınlardan arındırılmış bir ada konusunda Güvenlik Konseyi kararında adadaki her iki tarafa çağrıda bulunulduğu da belirtildi “Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü faaliyetleri hakkında yayınladığı son raporda, makamlarımızın konuya ilişkin olumlu yaklaşımına karşın Rum tarafının isteksiz davrandığı yönündeki açık ifadeleri yansıtılmamış olması da kabul edilemezdir” denildi.

“HÜKÜMETİN MARAŞ ADIMLARININ DOĞRU YORUMLANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR”

Kararda, kapalı Maraş’a ilişkin yer alan ifadelerin Rum-Yunan propagandasının bir eseri olduğunun açık olduğu vurgulanan açıklamada, Kapalı Maraş’a yönelik KKTC hükümeti tarafından atılmakta olan adımların doğru yorumlanmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle kapalı Maraş yıllardan bu yana statükonun sembolü haline gelmiştir. Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukuku ve özel mülkiyet hakkını gözeterek herkesin faydasına olacak bir açılım yapması, olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir. Hükümetimiz, ülkemizin bir parçası olan kapalı Maraş’ta gerekli gördüğü kararları, aynı anlayışla atmaya devam edecektir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın tümünü temsil ettiği yanılsamasından kurtulması gerekmektedir. Adada egemen eşitliğe sahip iki Devletin ve iki Halkın bulunduğu gerçeği üzerine inşa edilecek bir modelin, sürdürülebilir bir anlaşmayı mümkün kılacağı gerçeğinin BM Güvenlik Konseyi tarafından anlaşılmasını bekliyoruz”.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi