Rum basını: Ezici çoğunluk Maraş’ı kaybettiğini düşünüyor

Politis, çözüm isteyen bir grup Maraş kökenlinin Türkiye tarafından davet olması halinde TMK’ya başvurmakta ve Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmekte kararlı olduklarını açıkça belirttiklerini yazdı.

Bir grup Maraş kökenli Rum’un Rum yönetiminden kapalı Maraş’a dönmek ve yerleşmek için ödenek talebinde bulunduğu haber verildi.

Politis “Maraşlılar Bölünmüş Hükümet Aciz” başlıklı haberinde, Maraş kökenlilerin; Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurulması gerekip gerekmediği ve çağrılmaları halinde Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönülmesi gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündüğünü yazdı.

Her iki gruba mensup Maraş kökenlilerin yakın zamanda Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü kaydedilen haberde, Rum yönetiminin ilgileniyor görünmesine, yardım sözü vermesine rağmen aslında konuya savunma pozisyonunda yaklaştığına dikkat çekildi.

Rum yönetiminin bir yandan TMK’ya toplu başvuru yapılmasını istemediği, Maraş kökenlileri Türk tarafından çağrı gelmesi halinde kapalı Maraş’a geri dönmeye de cesaretlendirmediğine işaret edilen haberde, hareketlilik yokken ve Kıbrıs sorununun içine girdiği bu durumda, Rum yönetiminin gelişmelerde söz sahibi olmadığına vurgu yapıldı.

Hemen şimdi çözüm isteyen bir grup Maraş kökenli de olduğuna dikkat çeken gazete, bu kişilerin kısa süre önce Hristodulidis ile yaptıkları görüşmede Türkiye tarafından davet olması halinde TMK’ya başvurmakta ve Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmekte kararlı olduklarını açıkça belirttiklerini yazdı.

Habere göre, Maraş kökenliler Hristodulidis’e açık açık “böyle bir durumda bize hain mi demeye başlayacaksınız?” sorusunu yönelttiler. Hristodulidis’ten olumsuz cevap aldılar ancak bununla yetinmeyip, kapalı Maraş’a geri dönmeleri halinde Rum yönetiminin kendilerine mali yardımda bulunmasını talep ettiler. Maraş kökenliler Rum yönetiminin KKTC’de yerleşmeleri için Maronitlere ve Rumlara verdiği yerleşme yardımı ve ek mali yardım talep etti. Hristodulidis, taleplerini inceleyeceğini söyledi.

EZİCİ ÇOĞUNLUK “MARAŞ’I KAYBETTİK” GÖRÜŞÜNDE

Haftalık Simerini “Lefkoşa Üniversitesi” Insights Market Reserch’in (IMR) bu gazete hesabına 5-8 Temmuz 2021’de ve Güney Kıbrıs genelinde rastgele seçilmiş 18 yaş ve üzeri 1000 kişinin katılımıyla yaptığı anketten, Rumların “Maraş’ı kaybettik” görüşünde olduğu sonucunun çıktığını bildirdi.

Ezici bir çoğunluğun da “oluşmakta olan yeni olgularla Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm çerçevesinde bile, Maraş’ın Rum idaresine iade edilmesi ihtimali artık az ve hatta imkânsız gördüğünü” kaydeden gazeteye göre, ankette yöneltilen sorular ve alınan cevaplar şöyle:

Kapalı Maraş’ta şekillenen yeni durumdan, sahil cephesinin bir bölümünün ziyaretçilere/turistlere açılmasından ne kadar haberdar oldukları sorulan katılımcıların yüzde 54’ünden “çok”, yüzde 38’inden “oldukça” ve yüzde 8’inden “biraz” cevabı geldi.

Ziyarete açılmasından sonra kapalı Maraş’ın sahil kısmını ziyaret edip etmedikleri sorulduğunda yüzde 88’i “hayır”, yüzde 12’si “evet” dedi.

Kapalı Maraş’ın açılmasının Rum turizmini baltalayıp baltalamayacağı sorusuna yüzde 45 “Evet”, yüzde 29 “olabilir”, yüzde 22’si “olmayabilir” ve yüzde 4’ü “kesinlikle olmaz” dedi.

Türk tarafının atacağı bir sonraki adımın kenti yerleşime açmak olacağına inanıp inanmadıkları sorusuna yüzde 66 “kesinlikle evet”, yüzde 30’u “olabilir” ve yüzde 4’ü “olmayabilir” cevabını verdi.

KKTC’nin Rumlara Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşim hakkı tanıyacağına inanıp inanmadıkları sorusuna ise yüzde 23 “kesinlikle evet”, yüzde 49 “olabilir”, yüzde 21 “olmayabilir” ve yüzde 7 “kesinlikle olmaz” cevabını verdi.

Rum yönetiminin Maraş ile ilgili Türk planlarını engelleyebileceğine ne kadar inandıkları sorusuna yüzde 5 “çok”, yüzde 16 “oldukça”, yüzde 30 “biraz” ve yüzde 49 “hiç” denildi.

Kapalı Maraş’ın, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmadan önce açılması halinde Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşmek için Maraş’a gidip gitmeyecekleri sorusuna yüzde 6 “elbette gideceğim”, yüzde 9 “gidebilirim”, yüzde 12 “gitmeyebilirim” ve yüzde 73 “kesinlikle gitmem” cevabı verildi.

Kapalı Maraş’ta Türk tarafınca oluşturulan yeni durumun nasıl engellenebileceği sorusuna yüzde 39 “AB tarafından Türkiye’ye acı yaptırımlar uygulanması ile”, yüzde 30 “geçiş noktalarının kapatılması maharetiyle KKTC’ye mali bedel yaratılarak”, yüzde 24 “Sadece Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasıyla”, yüzde 4 “diğer”, ve yüzde 3 “BM tarafından yeni kararlar elde edilmesi ile” denildi.

Maraş kökenlilerin TMK’ya toplu başvurularının Rum tarafının, “yasal sakinlerin geri dönüşü” hedefi açısından doğru mu yanlış mı olacağı sorusuna yüzde 38 “doğru”, yüzde 62 “yanlış” cevabını verdi.

“Bölgede şekillenen yeni olgularla, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunsa bile kentin Rum idaresine verilmesi ihtimali ne kadar?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “hiç”, yüzde 28’i “az”, yüzde 10’u “oldukça”, yüzde 2’si “çok” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önerdiği gibi, Maraş’ın da Ercan gibi BM şemsiyesi altına verilmesiyle, Türk tarafının da kabul etmesi perspektifiyle, (Maraş’ın ve Ercan’ın) dış dünyaya açılacağına katılıp katılmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 14’ü “tamamen katılıyorum”, yüzde 32’si “muhtemelen katılıyorum”, yüzde 29 “muhtemelen katılmıyorum” ve yüzde 25’i “hiç katılmıyorum” dedi.

1974’ten bugüne Maraş’ın “kaybedilmesi ve Türkleşmesinden”, Rum hükümetinin ve siyasi partilerin ne kadar sorumlu olduğu sorusuna Rum hükümeti için verilen cevaplar; yüzde 70 “büyük ölçüde”, yüzde 18 “oldukça”, yüzde 9 “az” ve yüzde 3 “hiç”, siyasi partiler için verilen cevaplar ise; yüzde 72 “büyük ölçüde”, yüzde 16 “oldukça”, yüzde 9 “az” ve yüze 3 “hiç” olarak şekillendi.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi