Pediatri Kurumu: Kronik hastalığı olan çocuklar Biontech aşılanmalı

Çocukların aşılanmasının bu aşamada gerekli olmadığı ancak kronik hastalığı olan ve risk grubunda bulunan 16-18 yaş grubuna Biontech aşısı yaptırılabileceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların rutin aşılanmasının bu aşamada söz konusu olmaması gerektiğini ancak kronik hastalarla risk gruplarındaki 16-18 yaş grubundaki çocukların BioNTech/Pfizer ile aşılanabileceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce yetişkinler için belirlenen yüksek risk gruplarının çocuklar için de geçerli olduğunun görüldüğü, bu çocukların Covid-19’dan ciddi hastalık riski altında oldukları kaydedildi.

Açıklamada, mRNA aşısı olan BioNTech/Pfizer aşısı 16 yaş ve üzeri kişiler için onaylandığından, 16 ve 17 yaşındaki ancak yüksek riskli hastaların bu aşı ile aşılanması önerildiği belirtildi. Risk grupları ise “Hematolojik malignite (kan kanseri), şiddetli böbrek yetmezliği veya diyaliz hastaları, organ veya kemik iliği nakli (bekleme listesinde veya sonrasında), şiddetli birincil bağışıklık yetmezliği, down Sendromu, nefes almayı tehlikeye atan nörolojik bozukluklar, morbid obez vücut kitle indeksi (BMI) >40” şeklinde tanımlandı.

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da etkili ve güvenli olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde şu anda kullanılmakta olan üç aşının (Sinovac, AstraZeneca, Janssen) 18 yaşın altındaki kişilerde etkili ve güvenliği konusunda hiçbir veri bulunmamaktadır ve hala araştırılmaktadır. Görülen lüzum üzerine covid 19 bağışıklaması konusunda bazı noktalara netlik kazandırmak istedik. Özellikle 18 yaş altı gruba aşılama konusunda tarafımıza çok sayıda gelmekte, telefonla iletişim kurulmaya çalışılmaktadır. Son günlerde, tüm dünyada covid 19 aşılamasının giderek yaygınlaşması, bilgilerimizin artması ve normalleşmeye doğru atım atılması hedefleri doğrultusunda 18 yaş altı çocuk-adolesan nüfusta aşılama konusu ve soru işaretleri de beraberinde gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda aslında bu yaş grubu için uygulamanın net olduğu ve henüz standart bir bağışıklama başlamadığı görülmektedir. Görülen lüzum üzerine ve daha fazla yaklaşım karmaşası yaşanmaması adına kurumumuz da bu konuda açıklama yapmayı acil bir gereklilik olarak addetmektedir. Bu yaş grubu çocuklar ve adolesanlar aşıların çalışmalarına ilk etapta dahil edilmemiştir.

Amerikan Hastalık Önleme Komitesi (CDC), mRNA aşılarının 12-18 yaşa uygulanabileceğini, Amerikan Pediatri Kurumu da uygulama yönünde önerile vermektedir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise 18 yaşın altındaki kişilerin de COVID-19’a karşı aşılanması konusunda daha temkinli yaklaşım ortaya koymakta ve ancak belli risk grupları dışında önermemektedir.

Henüz dünyada standart bir yaklaşım olmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak bizler mevcut bilgiler ışığında değerlendirdiğimiz zaman, biliyoruz ki COVID-19 ile enfekte olan çoğu çocuk sadece hafif semptomlar geliştirir. Bununla birlikte, bazı çocuklarda hastalık seyri şiddetli olabilir. BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da etkili ve güvenli olup olmadığı henüz netlik kazanmamıştır. Ülkemizde şu anda kullanılmakta olan üç aşının (Sinovac, AstraZeneca, Janssen) 18 yaşın altındaki kişilerde etkili ve güvenliği konusunda hiçbir veri bulunmamaktadır ve hala araştırılmaktadır.

Tüm veriler ve dünyadaki bilimsel otoriteler aşı tavsiyesinin yalnızca yüksek risk grubuna giren 16 ve 17 yaşındakiler için geçerli olduğunu ve sağlıklı grup için geçerli olmadığını vurgulamaktadır. Hastalık ve ölümü mümkün olduğunca önlemek için, mevcut aşıların 50 yaş üstü ve 50 yaş altı COVID-19’dan ciddi hastalık ve ölüm riski yüksek kişilerde mümkün olduğunca kullanılması önemlidir. Vurgulamak istediğimiz, 12 yaş bir yana 16 yaşa kadar ancak yüksek risk grubuna aşılama yapılabileceği ortadadır. 12 yaşa kadar inmiş covid 19 aşılaması konusunda net bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Çocuklarda aşılamanın en ağır seyir şekli olan çoklu organ hasarı yapan formunu (MIS-C) ne kadar engelleyeceği ve salgın kontrolüne ne kadar katkı yapacağı konusu henüz net değildir. Bunların ortaya konması bu yaş grubuna aşı yapılması kararı verirken değerli olacaktır.

Biz Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak salgınlara bütünsel yaklaşım gerektiğinin bilincinde doktorlar olarak ülkemizde çocuk yaş grubunun aşılanmasının salgının kontrol altına alınmasında etkin bir fayda sağlayacak epidemiyolojik veriler var ise ve ülkede diğer sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri kişiler aşılandıktan sonra diğer kronik hastalarla birlikte risk gruplarındaki 16-18 yaş grubundaki çocukların bu amaçla kullanılabilecek tek aşı olan Biontec ile aşılanmasının uygun bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ülkenin ulaşabildiği aşılar ve risk grubu öncelikleri belirlenirken, çocukları doğru konumlandırmalıyız. Çocukların rutin aşılanması bu aşamada söz konusu olmamalıdır. Ülkemizdeki uygulamalarda da bilimin gösterdiği yoldan çıkmadan kanıtlanmış ve kabul görmüş veriler ışığında hareket etmeliyiz.”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi