Ombudsman: Çağman’ın yerine bakan atanmamış olması Anayasa’ya aykırı

Ombudsman Emine Dizdarlı, herhangi bir nedenle boşalan bir bakanlığa en geç 10 gün içinde atama yapılması gerektiğine işaret ederek mevcut durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, KKTC Anayasası uyarınca “herhangi bir nedenle boşalan bir bakanlığa en geç 10 gün içinde atama yapılması gerektiğine” işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın 25 Haziran itibarıyla görevinden istifasından bugüne kadar yerine bir bakanın atanmamış olmasının Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi.

“Herkes, hiçbir ayırım gözetmeksizin, Anayasa ve yasalar önünde eşit olduğu cihetle devlet yönetiminde bulunan kişiler de ülkemizin mevzuatına uymak zorundadırlar” diyen Dizdarlı, Başbakan Ersan Saner’e Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak söz konusu “aykırılığa son vermesi” çağrısında bulundu.

Ombudsman Dizdarlı, “Aksi halde Anayasa ile güvence altına alınan temel hakların sözüne ve ruhuna zarar verilmiş olacağı” uyarısında da bulundu.

Ombudsman Dizdarlı, istifa nedeniyle boşalan bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında atama yapılmamasına ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında, Bakanlıklar, Anayasa’nın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak böyle bir kararname, ilgili Başbakan’ın güvenoyu alması halinde yürürlüğü girer.”

“HERHANGİ BİR NEDENLE BOŞALAN BAKANLIĞA, EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE ATAMA YAPILIR”

Dizdarlı’nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Anayasamızın 108’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Bakanlık sayısı 10’dur ve hiçbir halde Bakan sayısı 10’u aşamaz. Bakanlık merkez örgütünün kuruluşu ve hangi dairelerin ve hizmet birimlerinin hangi bakanlığa bağlanacağı, yasanın öngördüğü ilkelere uygun olarak çıkarılacak tüzükle düzenlenir. Yine, izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik edebilir. Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa, en geç 10 (on) gün içinde atama yapılır.”

Dizdarlı, “Anayasanın 108’inci maddesinin 5’inci fıkrasında herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa atama süresi olarak belirtilen 10 (on) gün amir bir hükümdür ve ilgili madde bu sürenin uzatılmasına, göz ardı edilmesine veya istifa eden bir Bakanın yerine vekillik edilmesine cevaz vermemektedir” diyerek, “Dolayısıyla istifa tarihinden bu güne kadar bir Bakanın atanmamış olması KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesine veya ilgili kuralına aykırıdır” dedi.

“… AKSİ HALDE ANAYASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN TEMEL HAKLARIN SÖZÜNE VE RUHUNA ZARAR VERİLMİŞ OLACAK”

Başbakan Ersan Saner’e Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiliyi kullanarak “söz konusu ayrılığa son vermesi” çağrısında bulunan Dizdarlı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan Anayasamızın 107’nci maddesi gereğince, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulu’nun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Herkes, hiçbir ayırım gözetmeksizin, Anayasa ve yasalar önünde eşit olduğu cihetle Devlet yönetiminde bulunan kişiler de ülkemizin mevzuatına uymak zorundadırlar. Bu nedenle, Sayın Başbakan işbu Anayasa ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak söz konusu aykırılığa son vermesi ve ilgili ihlali ortadan kaldırması gerekmektedir. Aksi halde Anayasa ile güvence altına alınan temel hakların sözüne ve ruhuna zarar verilmiş olacaktır.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi