Kıbrıs’ın kuzeyinde demokrasiden memnuniyetsizlik iki kat arttı

Standart Eurobarometer 94 Araştırması’nın sonuçlarına göre; Kıbrıs Türk toplumunda 2019’da Kıbrıs demokrasinin işleyişi ile ilgili memnun olmama yönünde tavır sergileyen kesim %36 iken, bu oran bugün %63’e yükseldi.

Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Standart Eurobarometer 94 Araştırması’nın Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Araştırmaya göre, Avrupa Birliğinde ortalama %79 olan “yaşamdan memnuniyet” oranında Kıbrıslı Türkler %65 ile Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorunu, 17 puanlık bir artış ile %51 olarak ortaya çıkan “ekonomik durum” olarak gösteren Araştırma, toplumun %96’sının Koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına ve %87’sinin ise kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağına inandığını ortaya koydu.

EN ÖNEMLİ SORUNLAR: SAĞLIK VE EKONOMİ
Kişilerin gündemindeki en önemli konuları da inceleyen Araştırmaya göre, 2020’de başlayan ve tüm dünya gibi Kıbrıs Türk toplumunu da etkileyen pandemi ile birlikte “sağlık ve sosyal güvenlik” konusu da %38 ile en önemli sorunlar arasında yer aldı.
Standart Eurobarometer 94’e göre, kapanmaların yaşanması ile ekonominin etkilenmesi, kişisel sorunlarda ikinci sırada %29 ile “ekonominin durumu”nun, üçüncü sırada ise “artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”nin bulunmasına neden oldu. %18 ile “işsizlik” ve %15 ile “eğitim sistemi” de Kıbrıs Türk toplumundaki kişisel sorunlar arasında gösterildi.
Araştırma, 27 Avrupa ülkesinde de kişilerin gündeminde, Kıbrıs Türk Toplumunda olduğu gibi, ilk sıralarda “sağlık ve sosyal güvenlik”, “ekonomik durum” ve “fiyatlar/ enflasyon/ yaşam maliyeti” konularının olduğunu ortaya koydu. İşsizlik sorunu ise, 27 AB ülkesinde %11 ile Kıbrıs Türk toplumunun 7 puan gerisinde kaldı.
Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile ilgili sunulan ifadeler arasında “AB Üye Devletleri arasında barış” ifadesi 27 AB ülkesinde %30 ile ilk sırada yer alırken, Kıbrıs Türk toplumunda da en yüksek oranlar arasında %16 oranı ile sonuç buldu. Yüksek oranlar arasında yer alan diğer cevaplar ise “İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı” (%17) ve “AB’deki sosyal refah düzeyi” (%17) şeklinde sıralandı.

“DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİNDEN MEMNUNİYETSİZLİK” %36’DAN %63’E YÜKSELDİ
Demokrasinin işleyişi ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda, katılımcıların %34’ü Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu belirtirken, bu oran 27 AB ülkesinin 21 puan altında kaldı. 2019’da Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişi ile ilgili memnun olmama yönünde tavır sergileyen kesim %36 iken, bu oran bugün %63’e yükseldi.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi