Hükümet Ercan’dan alacağı milyonlardan vazgeçti

Ekonomik sorunlarla boğuşan toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak yaratması beklenen hükümet elindeki kaynaklardan da ricalar üzerine vazgeçti.

UBP-DP-YDP Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre yıllık 100 milyon lirayı aşan ciro paylaşımından feragat edildi. Karar tepkiyle karşılandı.
Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlanan karar şöyle:

 

KARAR SAYISI: E.S.(K-I)501-2021
KKTC ERCAN HAVAALANININ iŞLETME HAKLARININ DEVREDiLMESiNE iLiŞKiN iŞLETME
HAKKI DEVRi SÖZLEŞMESiNE EK SÖZLEŞME NO:4

                                                                                                                                                                          (Önerge No:560/2021)
(M.B.)

Bakanlar Kurulu, İdare ve Bakanlık Yetkilileri ile Görevli Şirket Yetkilileri tarafından
imzalanacak önergeye ekli “KKTC Ercan Havaalanının işletme Haklarının Devredilmesine
ilişkin işletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:4″ün imzalanması hususunda
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkili kılınmalarına
ve “KKTC Ercan Havaalanının işletme Haklarının Devredilmesine ilişkin işletme Hakkı
Devri Sözleşmesi” (Esas Sözleşme) ile “KKTC Ercan Havaalanının işletme Haklarının
Devredilmesine ilişkin işletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No: 1”
kapsamındaki “Ciro Paylaşım Bedeli” yükümlülükleri sebebiyle ldare’ye yapacağı
Ciro Paylaşım Bedeli ödemelerinin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan
Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin Devir Sözleşmesi”nin 11. Maddesi
“Mücbir Sebepler” kapsamında kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
1 (Bir) yıl süreyle askıya alınmasına ve bu sürede tahakkuk eden paylaşıma konu ciro
bedelinin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 1 (Bir) yılın sonundan
itibaren 2 (iki) yıl içerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine karar verdi.

16.4.2021

 

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi