Ev içi şiddeti önleme yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

Yasa önerisi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri amaçlıyor.

Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’ne bağlı üç milletvekilinin sunduğu yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Yasa önerisi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Yasa önerisi, uygulamada ve gereken hizmetlerin sunulmasında, “KKTC Anayasası ile KKTC’nin onayladığı uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” temel ilkelerine uyulmasını öngörüyor.

Öneri, şiddet gören kişilere verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesini düzenliyor.

Şiddet gören kişi ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilmesi kuralını içeren yasa önerisi kapsamında, cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler, ayrımcılık olarak yorumlanamayacak.

Öneri yasalaşırsa, yabancılar dahil ülkede yasal olup olmadığına bakılmaksızın bulunan herkesi kapsayacak.

Genel gerekçesinde Kadından Yaşama Destek Derneği’nin ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili çalışmalarına değinilen yasa önerisinde, “Yasanın KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve toplum tarafından sahiplenip benimsenmesi, genelde Kıbrıs Türk toplumu için, fakat özelde Kıbrıs’ta yaşayan her kadın için mihenk taşı oluşturacak bir toplumsal dönüşüm noktasıdır” deniliyor.

AKEL

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi