Bu Coğrafyadan Sadece “Eşek” Çıkmaz!

Hellim/Halluminin coğrafi tescili ekonomik açıdan orta ve uzun vadede Kıbrıslılara elbette büyük kazançlar sağlayacaktır.
Bu tartışma götürmez bir gerçektir.
Fakat bu önemli işlemin başka boyutları da vardır.
Bunların başında, Kıbrıs coğrafyasının bir bütün olarak kabul edilmiş olması gelir.
Her ne kadar Kuzeyin televizyon kanalları hava raporlarını sunarken bölünmüş ülkenin kuzey coğrafyasını dikkate alsalar da, Avrupa Birliği Kıbrıs’ı coğrafi olarak bir bütün kabul ediyor ve Hellimi de bu coğrafyanın has ürünü sayıyor.
Böyle olduğu için, Kıbrıslı Türklerin ürettiği Hellim Avrupa piyasalarına girebiliyor olacaktır.
Kıbrıslılar maalesef uzun yıllar coğrafyalarını onurlandırmadılar.
Helen ve Türk milliyetçiliklerinin etkisi altında, Yunanistan ve Türkiye’nin doğal güzelliklerini öğrendiler de, kendi coğrafyalarını kimliklerinin bileşiminin önemli bir parçası olduğunu anlamak istemediler.
Oysa bir ülkenin kimliksel formasyonunda coğrafya çok önemli bir faktördür. Hatta Herder gibi önemli düşünürler, doğayı ve iklimsel koşulları milli kimliklerin en esaslı belirleyicisi sayarlar. Bir halkın kendine özgü özelliklerinin, gelenek ve göreneklerle birlikte coğrafi koşullar tarafından belirlendiği, milli kimliklerle ilgilenen 19. Yüzyıl romantikleri arasında yaygın bir kanıydı.
Kıbrıslılar, Kıbrıs’ı Yunanistan ve Türkiye’nin bir uzantısı olarak kavrayan Helen ve Türk milliyetçilikleri yüzünden coğrafyanın birleştirici bir unsur olduğunu görmezden geldiler.
Kıbrıs coğrafyasının toplumlara bahşettiği ortak hassasiyetleri küçümsemek için, “Kıbrıs’ta Kıbrıslı olan tek şey eşektir” türünden saçmalıklar uydurdular.
Şimdi Hellim/Halluminin bu coğrafyanın ortak ürünü olarak tescil edilmesi, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ülke coğrafyasından kaynaklanan ortaklıklarına güzel bir örnek oluşturmuş oldu. Coğrafyadan ve doğal koşullardan kaynaklanan üretim ve tüketim alışkanlıkları her yerde olduğu gibi Kıbrıs’ta da toplumların kimliklerinin bir parçasıdır.
Etnik farklılığı siyasallaştıran milliyetçiliğin böldüğü ülkemizde coğrafya birleştirici bir unsurdur.
Hellim/Halluminin coğrafi tescili buna en güzel örnektir!

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi