AB’den kadın-erkek ücret eşitliği için öneriler

Avrupa Birliği (AB), on yıllardır ilkesel olarak belgelerde yer alan kadın-erkek ücret eşitliğine uymayan şirketlere yaptırımlar öngörüyor.

AB ülkelerinde kadınların erkeklere oranla ücret eşitliğini yakalayabilmeleri yakın dönemde de zor görünüyor. Bu konuda AB Komisyonu’nca yapılan açıklamaya göre, kadın-erkek ücret farkı yüzde 14,1 ile erkekler lehine.

Ancak bu geçtiğimiz on yıllarda yüzde 20’lerin üzerinde olan kadın-erkek ücret eşitsizliğinin bitmek üzere olduğu anlamına gelmiyor. Zira çoğu 1950 sonrası veya 1970 öncesinde iş yaşamına atılan bireylerin artık emekli olduğu AB ülkelerinde emekli kadınlar ile erkekler arasındaki maaş farkı yüzde 30’ları buluyor.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM DAHA CİDDİ

Öte yandan AB Komisyonu’nun dikkat çektiği bir diğer nokta ise, kadın-erkek ücret eşitliği noktasındaki adaletsizlik özel sektörde çok daha fazla. AB ülkelerinde kamu sektöründe çalışanlar arasındaki kadın-erkek ücret eşitliğinin göreceli sağlandığı düşünüldüğünde, ücret eşitsizliğinin özel sektörde yüzde 14’ün çok çok üzerinde olduğu gerçeğiyle karşılaşılıyor.

KOMİSYON YAPTIRIMLAR İSTİYOR

AB Komisyonu, aslında birliğin ilk adımının atıldığı 1957’deki Roma Antlaşması’ndan bu yana ilkesel olarak kabul edilen ücret eşitliği noktasında ciddi adımlar atılmasını da talep ediyor.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin hayata geçirilmesi için ‘şeffaflığın’ şart olduğunun altını çizdi. Von der Leyen açıklamasında, “Kadınlar, işverenlerin onlara eşit muamele edip etmediğini bilmek zorundalar. Ve eğer böyle bir şey varsa da kendilerini savunabilmeli ve de hak ettiklerini alabilmeliler” dedi.

AB Komisyonu’nun 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nden birkaç gün önce gündeme getirdiği ücret eşitliği konusunda konuşan Eşitlik’ten sorumlu Komiser Helena Dalli, cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının sistemik bir problem olduğunun altını çizdi. Ücretler konusunda şeffaf mekanizmaların oluşturulmasının önemine işaret eden Dalli, çalışanların ücretler konusunda bilgilenme haklarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

TAZMİNAT DAVALARI, CAYDIRICI PARA CEZALARI…

Komisyonun ‘Değerlerden sorumlu’ Başkan Yardımcısı Vera Jourova ise, ayrımcı pratiklerin sonlandırılabilmesi için mahkemelerde tazminat davası açabilmelerinin kolaylaştırılması gibi farklı önlemlerin de olabileceğini söyledi.

AB Komisyonu’nun önerileri arasında üye ülkelerin ücret eşitliği ilkesine uymayan şirketler hakkında özel yaptırımlar veya para cezaları öngören yasal düzenlemeler yapmaları da bulunuyor. Öneriler arasında ayrımcı şirketlere verilecek ‘caydırıcı düzeydeki’ para cezalarının tüm üye ülkelerde aynı olması da bulunuyor.